Kategorie
Podatki niemieckie

Spotkanie członków stowarzyszenia LHP e.V.

Bensheim, 24.03.2023

W dniu 24 marca 2023 w Bensheim odbyło się coroczne spotkanie członków stowarzyszenia Lohnsteuer Hilfe-Polonia e.V, które jest naszym partnerem podatkowym w zakresie niemieckich rozliczeń. Przedstawiony został roczny raport (bilans) z pracy stowarzyszenia oraz udzielone zostało zarządowi absolutorium za rok 2021. Wybrane został nowy zarząd, ponieważ staremu kończyła się kadencja (przewodniczącym wybrany został ponownie Pan Karl Unshelm, a zastępcą Pan Henryk Wojtaszek). Zatwierdzone w głosowaniu zostały również nowe opłaty członkowskie stowarzyszenia, które będę obowiązywać od 01.01.2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *