Usługi

Aby zagwarantować fachowe rozliczenie z niemieckim fiskusem, oferujemy szeroki wachlarz doradztwa w zakresie niemieckiego podatku dochodowego. Wieloletnia i ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Lohnsteuer Hilfe-Polonia e.V.  gwarantuje Klientom satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Rozliczenia roczne

Generalnie każda osoba uzyskująca dochody na terenie Niemiec, emeryci pobierający niemiecką emeryturę lub rentę oraz osoby otrzymujące niemieckie świadczenia socjalne (np. zasiłek dla bezrobotnych) powinny złożyć roczną deklarację podatkową do właściwego Urzędu Finansowego.

Właściwość Urzędu określa się według ostatniego zameldowania w Niemczech. Od tej reguły wyjątek stanowią pracownicy polskich firm ogólnobudowlanych, które zostały przydzielone do jednego z 4 Urzędów rozliczających podatników (pracowników) tychże firm. Są to: Finanzamt Oranienburg, Cottbus, Hameln i Noerdlingen (Bayern). Pracownicy tych firm, niezależnie od tego gdzie w danym roku są/byli zameldowani, rozliczani są przez jeden z tych Urzędów.

Termin rozliczenia się z niemieckim fiskusem to 31.07 – do tego dnia powinna wpłynąć roczna deklaracja za rok poprzedni. Termin złożenia rozliczenia można jednak przesunąć, zawiadamiając właściwy Finanzamt. Jeśli jednak podatnik otrzyma od swojego Urzędu wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej za dany rok – należy bezwzględnie przestrzegać terminu tam określonego i obowiązkowo złożyć wymagane zeznanie. Brak reakcji na takie wezwanie skutkuje wydaniem decyzji za rozliczenie (Bescheid) na podstawie tzw. oszacowania. Jest on skrajnie niekorzystne (nie zawiera żadnych ulg i odliczeń, przyjmuje szacunkowe dochody uzyskane w PL) i zazwyczaj kończy się wyliczeniem dopłaty podatku.

Niemieckie Urzędu Finansowe nie mają ustawowego terminu na wydanie decyzji za rozliczenie i wypłatę zwrotu podatku. Zatem czas oczekiwania w  Urzędach jest różny i waha się z reguły do 3 do 6 miesięcy. Czasami bywa jednak dłuższy. Teoretycznie niemiecki Finanzamt na nieograniczony czas na wydanie decyzji podatkowej. Jedyną konsekwencją jaką ponoszą Urzędy za bardzo przewlekłe rozpatrywanie sprawy, są ustawowe odsetki (Zinsen) jakie zostaną wypłacone podatnikowi razem ze zwrotem podatku (dotyczy sytuacji, gdy decyzja o zwrocie podatku została wydana 15 miesięcy od pierwszego dnia roku, w którym najwcześniej można było złożyć zeznanie podatkowe).

O zwrot podatku w Niemczech można się ubiegać do 4 lat wstecz.

Kalkulacja zwrotu

Na wysokość ewentualnego zwrotu podatkowego ( niekiedy dopłaty podatku) wpływ ma wiele czynników. Najważniejsze z nich to: posiadana klasa podatkowa, stan cywilny, wysokość osiągniętego zarobku brutto, długość zatrudnienia, branża czy zastosowane ulgi i odliczenia. W naszym biurze staramy się wykorzystywać wszystkie przewidziane przepisami prawa ulgi, tak aby zmaksymalizować wysokość zwrotu podatku. Niemniej każdy klient musi także pamiętać o konieczność samodzielnego gromadzenia dowodów na niektóre odpisy (np. przejazdy do Polski czy koszty zakwaterowania). Wówczas jesteśmy w stanie przeprowadzić owocne i skuteczne rozliczenie przed niemieckim Urzędem Finansowym.

Dla naszych klientów oferujemy możliwość wstępnej kalkulacji zwrotu podatkowego na podstawie udzielonych informacji drogą telefoniczną lub e-mailową. Chcesz się dowiedzieć jaki zwrot możesz uzyskać ? skontaktuj się z nami.

Weryfikacja decyzji

Każdy klient rozliczający się w naszym biurze ma gwarancję sprawdzenia prawidłowości wydanej przez niemiecki Finanzamt decyzji podatkowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości składamy odwołanie od wystawionej decyzji (usługa nie jest dodatkowo płatna, zawiera się bowiem w opłacie członkowskiej każdego klienta/członka).

Składanie odwołań od decyzji podatkowych i skarg do Sądów Finansowych (FINANZGERICHT)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości decyzji składamy ? w imieniu klienta/członka ? odwołanie do Urzędu. W przypadku wyczerpanie procedury odwołania na poziomie Urzędu Finansowego istnieje możliwość ? po konsultacji z klientem/członkiem ? złożenia skargi do Sądu Finansowego (Finanzgericht). Stowarzyszenie Lohnsteuer Hilfe Polonia e.V. jako stowarzyszenie podatników może doradzać i reprezentować swoich członków w sprawach podatkowych (zgodnie z § 4 Nr 11 oraz § 2 Steuerberatungsgesetz) przed niemieckim Urzędem Finansowym, jak i Sądem Finansowym.

Doradztwo podatkowe/wybór klasy podatkowej

W zależności od stanu cywilnego (kawaler/panna; żonaty/mężatka), liczby i wieku dzieci istnieje do wyboru 6 klas podatkowych (Steuerklasse). Wybór odpowiedniej klasy podatkowej również ma wpływ na wysokość zaliczek pobieranych z pensji i odprowadzanych do Urzędu Finansowego.

Skontaktuj się z nami, a pomożemy wybrać klasę podatkową odpowiednią dla Ciebie!