Blog

2021-01-28 / Od 2021 r. obniżka podatków w Niemczech.

Od stycznia 2021 rząd niemiecki zaplanował obniżkę podatków , a konkretnie chodzi o podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag).
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach niemieckiego Ministerstwa Finansów od 2021 podatek solidarnościowy przestanie obowiązywać prawie wszystkich podatników! Około 90% podatników (płatników podatku od wynagrodzeń i podatku dochodowego, których wcześniej nim obciążano) będzie całkowicie zwolnionych z płacenia, a kolejne 6,5% zapłaci mniej. Rząd niemiecki chwali się, że to jedna z największych obniżek podatków w historii. Dzięki tej obniżce każdemu niemieckiemu podatnikowi zostanie więcej pieniędzy w kieszeni.
Na stronie Ministerstwa dostępny jest również kalkulator, dzięki któremu można szacunkowo policzyć swoje korzyści podatkowe.
 
 

 

 

 

2020-12-28 / Klin podatkowy – co to takiego? Porównanie na przykładzie Niemiec i Polski (2018-2019).

Klin podatkowy (Tax wedge) jest różnicą między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika zatrudnionego na pełny etat, a wynagrodzeniem „na rękę”, jakie ten pracownik otrzymuje. Inaczej mówiąc, klin podatkowy jest sumą danin płaconych przez pracownika i pracodawcę z tytułu umowy o pracę. Każdego pracownika zawsze interesuje, jaką wypłatę otrzyma na rękę, po potrąceniu zaliczek podatkowych i składek ubezpieczeniowych. Wysokość tych obciążeń ma bardzo duże znaczenie dla rynku pracy i jego atrakcyjności. Może być czynnikiem zachęcającym, jak i zniechęcającym do podejmowania pracy. Z jednej strony wysoki klin podatkowy – na pewno działa na niekorzyść, ponieważ wysokie daniny i podatki skutecznie zniechęcają do podejmowania pracy. Jeśli koszt pracy jest wysoki, nie on będzie stanowił zachęty dla pracowników (dla pracodawców również). Dodatkowo może wpływać na powiększanie się nie tylko bezrobocia, ale i  tzw. szarej strefy, czyli pracy „na czarno” (bez podatków i ubezpieczenia).

Z drugiej jednak strony – wysoki klin podatkowy często charakteryzuje tzw. państwa opiekuńcze (socjalne). Wysokie transfery społeczne (zasiłki, zapomogi, dodatki, świadczenia socjalne) implikują wysoki klin podatkowy, ponieważ stanowi on źródło finansowania takich wydatków państwa. Co ciekawe nie musi on stanowić przeszkody dla podjęcia pracy, mimo że koszt pracy jest bardzo wysoki (wysokie podatki i składki ubezpieczeniowe). Atrakcyjność państw opiekuńczych (np. państwa skandynawskie, Niemcy) udowadnia, że szeroka oferta socjalna danego państwa również może być skutecznym narzędziem na rynku pracy i zachęcać do podejmowania pracy, również przez obcokrajowców. 

Jak tam tym tle wyglądają Niemcy i Polska? Na podstawie badań i danych zebranych przez organizację OECD za lata 2018-19 wynika, że wskaźnik mierzony procentem kosztów pracy wygląda następująco:

  • Niemcy – wskaźnik 49,35% kosztów pracy (2019)
  • Polska – wskaźnik 35,59% kosztów pracy (2019)
  • średnia państw OECD – wskaźnik 35,97% kosztów pracy (2019)

Na czele rankingu z najwyższym klinem podatkowym znajduje się Belgia (wskaźnik 52,24% kosztów pracy), na drugim miejscu są właśnie Niemcy. Krajami unijnymi z najniższym klinem podatkowym są Wielka Brytania (30,85%) oraz Irlandia (33,20%). Polska mieści się w środku stawki, mając wskaźnik niemal identyczny jako średnia dla krajów OECD. 

Źródło: https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm