Aktualności

Rok 2021 – podatki niemieckie (zmiany)

Tradycyjnie na nowy rok 2021 podwyższeniu ulga zasadnicza kwota wolna od podatku, tzw. Grundfreibetrag. W roku 2021 wzrasta o 336 euro i wynosić będzie 9.744 euro brutto dla podatnika indywidualnego oraz 19.488 euro dla małżeństw. Poniżej przedstawiamy tabelę z wykazem Grundfreibetrag za ostatnie lata:

Rok    Grundfreibetrag dla podatnika indywidualnegoGrundfreibetrag dla małżeństw, korzystających ze wspólnego rozliczenia
20219.744,– €19.488,– €
20209.408,– €18.816,– €
20199.168,– €18.336,– €
20189.000,– €18.000,– €
20178.820,– €17.640,– €
20168.652,– €17.304,– €

Ważna zmiana dotyczy podatku solidarnościowego (Solidaritätszuschlag). Zgodnie z informacjami zamieszczony na stronach niemieckiego Ministerstwa Finansów od 2021 podatek solidarnościowy przestanie obowiązywać prawie wszystkich podatników! Około 90% podatników (płatników podatku od wynagrodzeń i podatku dochodowego, których wcześniej nim obciążano) będzie całkowicie zwolnionych z płacenia, a kolejne 6,5% zapłaci mniej. Rząd niemiecki chwali się, że to jedna z największych obniżek podatków w historii. Dzięki tej obniżce każdemu niemieckiemu podatnikowi zostanie więcej pieniędzy w kieszeni.

Źródło: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Solidaritaetszuschlag/Solidaritaetszuschlag.html

 

 

Steuernummer a Identifikationsnummer

Steuernummer (St-nummer) to numer podatkowy, który nadaje nam Urząd Finansowy, w którym się rozliczamy. Jeśli jesteśmy po raz pierwszy w Urzędzie, po otrzymaniu decyzji o rozliczeniu, St-nummer będzie podany na decyzji. W kolejnych rozliczeniach i innej korespondencji z naszym Urzędem Finansowym należy się posługiwać tym numerem, dlatego warto go zachować. Jeżeli w trakcie kariery zawodowej w Niemczech zmienimy Urząd do rozliczeń podatkowych (np. na skutek zmiany zameldowania czy branży), w nowym Urzędzie Finansowym otrzymam nowy St-nummer. Jak więc widać, St-nummer jest właściwy dla danego Urzędu i każdy Urząd nadaje swój charakterystyczny St-nummer.

Aby ułatwić identyfikację podatników, w Niemczech od lipca 2007 rozpoczęto procedurę nadawania Steuer-Identifikationsnummer (Id-nummer), czyli numeru identyfikacyjnego podatnika. Jest on unikalny, nadawany raz na całe życie i nie ulga zmianie, nawet w przypadku zmian dot. samego podatnika (np. zmiana stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, posiadania dzieci itp.). Id-nummer docelowo ma zastąpić istniejące zdecentralizowane St-nummer. Jest nadawany przez specjalną instytucję: Bundeszentralamt für Steuern. W przypadku braku posiadania Id-nummer można się zwrócić do Bundeszentralamt für Steuern o jego nadanie.

System podatkowy Republiki Federalnej Niemiec

Niemiecki system podatkowy jest bardzo skomplikowany. Opodatkowanie dochodu osobistego jest progresywne, czyli im większy dochód, tym większe zobowiązanie podatkowe.

Podatek od dochodu osobistego (Einkommensteuer)

Podatek od dochodu osobistego (Einkommensteuer) obejmuje wszystkie rodzaje dochodów osobistych. W jego ramach funkcjonuje podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer), który płacony jest miesięcznie i pobierany automatycznie z wypłaty pracownika. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości zarobków i musi być obliczona na bazie tabeli podatkowej. W zależności od stanu cywilnego (kawaler/panna; żonaty/mężatka), liczby i wieku dzieci istnieje do wyboru 6 klas podatkowych (Steuerklasse). Wybór odpowiedniej klasy podatkowej również ma wpływ na wysokość zaliczek pobieranych z pensji i odprowadzanych do Urzędu Finansowego.

Stawki podatkowe obowiązujące od 2009 r.:

 Stopa Podatkowa Podstawa opodatkowania (EUR/rok)
0% do 8004
14% 8005 – 52 881
42% 52 882 – 250 730
45% od 250 731

Podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag)

Podatek solidarnościowy to podatek płacony na rzecz biedniejszych landów wschodniej części Niemiec. Płacony jest przez mieszkanców (pracowników) zachodnich Niemiec. Ma na celu zniwelowanie różnic w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym między wschodnią i zachodnią częścią Niemiec. Wynosi 5,5% w stosunku do podatku dochodowego (Einkommensteuer).

Podatek kościelny (Kirchensteuer)

Podatek kościelny płacony jest przez tych pracowników, którzy oficjalnie zadeklarują przynależność religijną. Jego wysokość waha się w zależności od landu między 8% a 9%, a nalicza się go w relacji do podatku dochodowego (Einkommensteuer).

Raz zadeklarowane wyznanie powoduje, że obowiązek płacenia podateku kościelnego istnieje ciągle, nawet gdy w danym roku czy miesiącu odpowiednie zaliczki na ten cel nie były odprowadzane z wynagrodzenia pracownika.