Linki

Niemieckie stowarzyszenie Lohnsteuer Hilfe Polonia e.V.

 

Dwa główne Urzędy Finansowe rozliczające polskich pracowników branży ogólnobudowlanej (Finanzamt Oranieburg oraz Finanzamt Cottbus)

 

Ambasada RP w Berlinie

 

Niemiecka Ustawa o doradztwie podatkowym z 4 listopada 1975 r. (Steuerberatungsgesetz vom 4. November 1975)

 

Centralny Federalny Urząd ds. Podatków  (Bundeszentralamt für Steuern , w skrócie BZSt)