Kategorie
Gospodarka Pieniądze

Niemcy – ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników

Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) szacuje, że w Niemczech może obecnie brakować nawet do 1,2 mln pracowników. Na liście najbardziej poszukiwanych zawodów królują m.in.: pielęgniarki i pielęgniarze, elektrycy, hydraulicy, technicy ogrzewania i klimatyzacji oraz kierowcy ciężarówek.

 

Instytut opracowuje swoje zestawienia , porównując ze sobą liczbę miejsc pracy i bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, zgłoszonych do Federalnej Agencji Pracy. Różnica jest przedstawiona jako tzw. „luka w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników”. Często jednak ogłoszenia i potencjalni kandydaci w ogóle do siebie nie pasują, na przykład ze względu na odległości od miejsca zamieszkania lub wiek. W związku z powyższym rzeczywista liczba brakujących pracowników może być wyższa.

Ważna konsekwencją niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej będzie spowolnienie gospodarcze, które może grozić Niemcom. Jest to szczególnie ważne w okresie po gospodarczych „lockdownach”, które dotknęły w 2020 i 2021 wiele branż. Chęć odrobienia strat i wyjścia na prostą może spalić na panewce, ze względu na niedobory na rynku pracy. Dlatego wielu małych i średnich przedsiębiorców pilnie wzywa do zwiększenia imigracji wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. „Coraz więcej firm we wszystkich sektorach obecnie nie jest w stanie znaleźć wykwalifikowanych pracowników lub stażystów. Stwarza to zasadnicze zagrożenie dla konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym dla Niemiec jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” – powiedział Markus Jerger, dyrektor zarządzający Federalnego Związku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (BVMW), dla gazet grupy medialnej Funke. Dodał również: „Potrzebujemy ukierunkowanej imigracji wykwalifikowanych pracowników”.

Również Federalna Agencja Pracy pracy bije na alarm, że w Niemczech dramatycznie zaczyna brakować rąk do pracy. Demografia w Niemczech działa bardzo na niekorzyść i powoduje, że społeczeństwo z roku na rok jest coraz starsze. Dotkliwie zmniejsza się liczna osób w wieku produkcyjnym, powodując ogromne luki na rynku pracowników. Agencje zatrudnienia w Niemczech szacują, że tamtejszy rynek pracy potrzebuje ok. 400 tys. imigrantów rocznie.

Kategorie
Gospodarka Pieniądze Podatki niemieckie

Gospodarka Niemiec w dobie korona-wirusa

W niemieckim budżecie na rok 2021, uchwalonym przez Bundestag, zadłużenie państwa podniesiono do rekordowej kwoty 240 mld euro! Ten krok ma na celu łagodzenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. Niemcy nie są wyjątkiem w tej kwestii, ponieważ praktycznie wszystkie kraje UE znacząco powiększą swoje zadłużenie w tym roku. Wskaźnik zadłużenia Niemiec, czyli wielkość długu w stosunku do PKB, wyniesie w 2021 roku około 80%. W pozostałych krajach UE wg Eurostatu wskaźnik zadłużenia będzie oscylować w okolicach 100%. Najbardziej zadłużone w Europie są Włochy (wskaźnik 180% oraz Grecja, które dochodzi do pułapu 200%). Należy pamiętać, że zadłużenie państwa to nic złego. Wszystkie, nawet najpotężniejsze gospodarczo kraje świata posiadają zadłużenie (np. w USA w tym roku będzie wskaźnik zadłużenia oscylować w okolicach 130%).

Warto przy tej okazji przypomnieć, że tzw. unijny Pakt stabilności i wzrostu z 1997 r. (czyli porozumienie państw członkowskich Unii Europejskiej zawarte 17 czerwca 1997 podczas szczytu Rady Europejskiej w Amsterdamie) – określał relację długu publicznego do PKB na poziomie max 60% PKB. Kraje przekraczające ustalone pułapy dotyczące kryterium deficytu budżetowego i nie przestrzegające dyscypliny fiskalnej miały być zobowiązane do płacenia kary, chyba że ich gospodarka znajdowała się w fazie wyraźnej recesji. W obecnych, „covidowych” warunkach – Unia Europejska zawiesiła ten pakt z uwagi na recesję i problemy gospodarcze wszystkich krajów. 

Pojawia się jednak pytanie: czy walka z recesją i negatywnymi skutkami pandemii – poprzez zwiększanie zadłużenia – jest słuszną drogą? Kto i kiedy będzie spłacał obecnie zaciągane długi?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Nie ma jednej skutecznej metody walki z recesją gospodarki. Wielu ekonomistów uważa, że najlepszą metodą walki z recesją jest pobudzenie wzrostu gospodarczego. A ten można uzyskać ekspansywną polityką banków centralnych i „rzuceniem” pieniędzy na rynek. Do tego dochodzą niskie koszty długu, z uwagi za niskie oprocentowanie obligacji rządowych. W obecnych czasach polityka oszczędzania („zaciskania pasa”) nie przyniesie wymiernych efektów, a tym jest pobudzenie tempa wzrostu gospodarczego całej Unii.

Oczywiście – jak każdy kij – również ten temat ma dwa końce. Nie da się w nieskończoność „żyć na kredyt”. Unia chce powrotu do kryteriów z Paktu Stabilności i Wzrostu zaraz po uporaniu się ze skutkami pandemii. Czy nastąpi to już w przyszłym 2022 roku? Czas pokaże.

Kategorie
Podatki niemieckie

Rozliczenia 2020 – co nowego?

Powoli zaczyna się okres rozliczeniowy za ubiegły, 2020 rok. Jakie zmiany czekają podatników przy rozliczeniu z niemieckim Finanzamtem?

Zwiększeniu ulega dzienna stawka diety (Tagessatz für Spensen) z 12 Euro na 14 Euro. Dotyczy to pracy z tzw. nieobecnością min. 8-12 godzin (Abwesenheistsdauer 8-12 Stunden). W przypadku pracy pow. 24 godzin (Dienstliche Abwesenheitdauer: Mindestens 24 Stunden) stawka diety wzrosła z 24 Euro na 28 Euro.

Pojawia się również nowa, ryczałtowa kwota diety dla kierowców zawodowych (Neue 8-EUR-Pauschale für Berufskraftfahrer) w wysokości 8 Euro / dzień. Jeśli dzienne wydatki (np. na prysznic, toaletę, czyszczenie kabiny) przekraczają kwotę 8 Euro, można oczywiście odliczyć większą sumę, na podstawie udokumentowanych wydatków. Co ważne – nowa kwota diety 8 Euro nie koliduje z odliczeniem innych diet, które przysługują kierowcom z tytułu wykonywanego zawodu (Verpflegungsmehraufwendunegen).

Zwiększeniu ulega również stawka kilometrowa dla osób dojeżdżających do pracy (Entfernungspauschale für den Weg von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte ab dem 21. Entfernungskilometer). Od 01.01.2021 od odległości powyżej 21 km stawka wzrasta z 0,30 Euro/km na 0,35 Euro/km. Powyższa stawka kilometrowa dotyczy również rozliczania przejazdów do kraju z tytułu tzw. podwójnego gospodarstwa domowego (Familienfahrten bei doppelter Haushaltsführung). Jest to zmiana od tego roku (od 01.01.2021 do 31.12.2023), zatem do wykorzystania dopiero w rozliczeniach za 2021 r. W rozliczeniach za 2020 będą zatem obowiązywać jeszcze poprzednie stawki (czyli 0,30 Euro/km od 21. kilometra). 

Kategorie
Podatki niemieckie

Od 2021 obniżka podatków!

Od stycznia 2021 rząd niemiecki 🇩🇪 zaplanował obniżkę podatków. 📉
Konkretnie chodzi o podatek solidarnościowy (Solidaritätszuschlag).
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach niemieckiego Ministerstwa Finansów od 2021 podatek solidarnościowy przestanie obowiązywać prawie wszystkich podatników! Około 90% podatników (płatników podatku od wynagrodzeń i podatku dochodowego, których wcześniej nim obciążano) będzie całkowicie zwolnionych z płacenia, a kolejne 6,5% zapłaci mniej. Rząd niemiecki chwali się, że to jedna z największych obniżek podatków w historii. Dzięki tej obniżce każdemu niemieckiemu podatnikowi zostanie więcej pieniędzy w kieszeni.